Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” спечели поредния си проект

За втора поредна година проект на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” е одобрен за финансиране от ACES (Академия на училищата от Централна Европа) .

За цикъл 2013 / 2014 година се състезаваха 220 проекта, от тях одобрени са 44, като проектът на санданчани с наименование «Ние сме различни, но мислим и чувстваме еднакво» е единственият спечелил от област Благоевград.

През следващата учебна година 24 гимназисти от ЗПГ «Кл.Тимирязев» ще работят съвместно със свои връстници от гимназията в Реметеа, Трансилвания, Румъния.

Екипите на двете училища ще работят в общо виртуалното пространство – блог и Facebook страница. Ще изпълняват месечни дейности, в които ще се подготвят материали, свързани с темата на проекта: етническото, религиозното и културното разнообразие на двете страни.

Проектът ще стартира с едноседмично обучение в Букурещ през първата седмица на месец октомври, където новите партньори, представени от един учител и един ученик, ще се запознаят и ще се подготвят заедно за бъдещите предизвикателства на съвместната работа.

Ще се реализират две обменни срещи – първата на гимназистите от ЗПГ «Климент Тимирязев» в Румъния през октомври и втора през февруари, когато санданчани ще посрещнат своите партньори от Реметеа в България.

Проектът ще бъде финализиран през месец март, а в началото на април екип от учител и ученик ще презентират своя седеммесечен труд в Сенец, Република Словакия.

No Comments

Post A Comment