ЗПГ издаде 12 септификата по проект „Нова възможност за моето бъдеще”

От началото на 2014 година училището работи по проект BG05P0001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”. Проектът се реализира от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Към края на месец юли 2014 година са издадени 12 сертификата за придобитите чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компектентности в т.ч. за част от професията професия Хлебар – сладкар, – 1 лице, професия Монтьор на селскостопанска техника – 1 лице и професия Готвач – 6 лица. Втора степен на професионална квалификация за професия Готвач са получили 4 лица. Същите показаха много добри знания и умения по съответната професия.

Работата по проекта продължава и през месец август предстои финализиране на процедурата по валидиране за професиите Сервитьор-барман и Техник – технолог по качество храни и напитки.

No Comments

Post A Comment