81 посланици на инициативата в ЗПГ “На училище без отсъствия”

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ за втора година работи по Национална програма “На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствия“. Целта на програмата е да бъдат създадени условия за редовно присъствие и активна работа на учениците в училище . През тази учебна година за първи срок в ЗПГ има 67 ученици с нито едно извинено и неизвинено отсъствие. Всеки 10-ти ученик в училището влиза в тази категория.

Една от дейностите за повишаване на мотивацията за редовно и активно присъствие е провеждането на Мотивационен лагер „Без отсъствия“. Ученици , които не отсъстват или са намалили своите отсъствия от деня на обявяване на инициативата бяха включени да участват в лагера, който се проведе на 18-19 март в гр,Банско. Идеята е те да повлияят на останалите с мисли, обсъждане и действия.Той беше и награда за невероятното усилие на тези 67 ученици да издържат на изкушението и да не правят отсъствия.

Така 81 ученици , основно от 9, 10 и 11 клас, обсъдиха изпълнението на план-програмата по мярката, решаваха казуси и предлагаха решения за намаляване броя на отсъствията. Работейки в екипи от 6 до 8 души те показаха умение да изпълняват различни роли в определени ситуации.

Дискутирайки различни ситуации, влезнали в ролята на учители, директор, ръководство те коментираха, че зад отсъствията стоят други причини и те са строго индивидуални. Констатираха също така, че родителите са много важни, че наказанията имат значение, и че начинът на провеждането на часовете играе огромна роля. По-подробно за лагера може да прочетете в блога на главния учител.

No Comments

Post A Comment