Гимназията беше включена в европейски проект ECVET по програма Еразъм+ К2

Румяна Кирилова Ханджийска, учител по английски език в ЗПГ„ Климент Арк. Тимирязев” гр. Сандански, взе участие от 16.11.2015г. до 20.11.2015г. в семинар обучение по европейски проект Quake Qualification knowledge ECVET по програма Еразъм+К2 Стратегически партньорства. Домакин на семинара бе частната гимназия по градинарство La Mouillerè в град Орлеан, Република Франция.Българската група бе ръководена от Евгения Димитрова Ачкаканова – външен експерт за МЗХ. В обучението участваха представители на пет професионални гимназии.

В семинара взеха участие представители на пет страни: Франция, България, Белгия, Ирландия и Испания. Проектът е с продължителност 3 години. Целта му е да се експериментира приложението на ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение) в системите на професионалното образование и обучение на европейското ниво в съответствие с националното законодателство и практика, по-специално във връзка с оценката, валидирането и признаването на учебните резултати. Партньорите се споразумяха, че обучаемите лица ще бъдат включени в мобилност с регистрирано ниво на обучение четвърта степен в сектори – природа, ландшафт, градинарство, озеленяване.

?

No Comments

Post A Comment