Хартата за мобилност вече е притежание на ЗПГ “Климент Тимирязев”

Присъдена ни бе Харта за мобилност в сектор “Професионално образование и обучение”! Оттук нататък ще кандидатстваме по облекчена процедура с проекти по КД 1-програма Еразъм+. Отправяме благодарности към г-жа Дина Кирилова и всички учители,взели участие в написването на проекта за хартата. Без усилената работа на всички тях, това класиране нямаше да е възможно !!!

No Comments

Post A Comment