Кариерно развитие на учениците

Центърът за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански продължава дейността си и през учебната 2015/2016 г. Усилията на екипа са насочени към професионално консултиране на ученици от училището и тяхното бъдещо ориентиране. Основни акценти в дейността ще бъдат провеждане на срещи с представители на висши учебни заведения в страната и семинари за продължаващо професионално развитие.

Със специален гост на ЦКРГОАБ и на учениците от дванадесети клас започна ноември- ректора на Софийския университет „Климент Охридски“ – проф. д.и.н Иван Илчев. Той представи подробно особеностите на предстоящата кандидатстудентска компания на най-голямото висше учебно заведение в страната. Последваха срещи с представители на Аграрния университет в Плавдив, представители на ЮЗУ Благоевград. Последната среща през януари месец беше с представители на Университетът по хранителни технологии – Пловдив, които предложиха провеждане на състезания за нашите ученици.

No Comments

Post A Comment