Международната ни програма до края на 2016-та – 46 ученици и 13 учители ще участват в проекти в чужбина през месец октомври и ноември

От 11 до 14 октомври трима учители ще вземат участие в Транснационална среща в град Пулави – Полша. Изпълняваният проект е “Заедно можем” по програма Еразъм+, Дейност 2 – “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. ЗПГ е координатор на този проект с партньор ученици от Литва, Македония, Италия, Полша, Румъния и Турция.Основна идея на проекта е развитие и прилагане на програма за превенции употребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословна храна. В седмицата до 11 ноември двама учители и 5 ученици по същия проект ще вземат участие в работна среща в град Таранто- Италия.

От 30 октомври до 12 ноември 16 ученици от професия “Агроекология” и двама учители ще проведат практика в Брага – Португалия. Проектът се осъществява по програма Еразъм+, Дейност 1 – “Образователна мобилност”. От 6 до 20 ноември 15 ученици от професия “Икономист” и двама учители ще проведат практика в град Кемниц – Германияь по програма Еразъм+, Дейност 1 -“Образователна мобилност”. Партньор на ЗПГ е професионалният учебен център F+M, с който гимназията има взаимотношения от 2009 година. От 6 до 20 ноември 10 ученици от специалност “Селски туризъм” и един учител ще проведат практика в същата организация в град Кемниц.

От 7 до 12 ноември в град ДиосД – Унгария, стартира нов проект “Зелени умения за социално земеделие”, по програма “Еразъм+”, Дейност 2 – “Стратегически партньорства между училища”. Проектът обединява 6 училища от Италия, Унгария, Испания, Румъния и Гърция. В тази транснационална среща ще вземат участие трима учители. Проектът е насочен върху подобряването на основните умения и компетентности на ученици за социалното земеделие. 12 ученици ще пътуват до Испания на една от работните срещи по проекта.

От 22 до 25 ноември Земеделската гимназия е домакин на първата транснационална работна среща по нов проект “Пътуването разширява кръгозора” по програма Еразъм+, Сектор “Училищно образование”. Гимназията е координатор на този проект с партньори от Полша, Турция, Португалия, Италия, Румъния. Основната идея е чрез пътуването участниците в проекта да се обогатят в областта на културата, икономиката, екологията, лингвистиката, фолклора, кулинарията, литературата, историята и гражданското образование. Целта е учениците да усвоят практики за разбиране и приемане.Чрез планираните дейности по този проект участниците ще имат възможност да се запознаят с културата, традициите, обичаите и нравите на страните – партньори, ще проследят какво отражение имат тези национални стереотипи в литературата и фолклора.

No Comments

Post A Comment