Нова АКРЕДИТАЦИЯ по програма Еразъм+ сектор “Професионална образование и обучение” за периода 2021-2027 година

Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев”- гр. Сандански получи акредитация по Програма „ Еразъм+”, сектор „ Професионално образование и обучение” за периода 2021-2027 година. Това ще даде възможност за опростен достъп за кандидатсване по проекти и участия в бъдещи транснационални обмени и сътрудничества по Програмата. Гимназията е първото и единственото училище в област Благоевград, което е одобрено за присъждане на Еразъм акредитация.

No Comments

Post A Comment