Обучение в ЗПГ – 01.04.2021-07.04.2021 година

Уважаеми ученици,родители и учители,

Продължава обучението на учениците в електронна среда от разстояние /ОРЕС / за периода 01.04. 2021 г. – 07.04.2021 г., както следва: 1. За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас: в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително. 2. За учениците от ХІІ клас: в периода от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г. включително. Обучението се провежда при спазване на седмичното разписание за втория срок на учебната 2020/21 година и утвърдения график за провеждане на учебните часове в ОРЕС.

В тази връзка качваме заповед на директора на ЗПГ „Климент Тимирязев“-Сандански за графика на учебните часове за периода от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г.

No Comments

Post A Comment