Обучение в ЗПГ – 04.03.2021-17.03.2021 година

Уважаеми родители и ученици!
От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г./включително/ присъствено първа смяна/ сутрин/ ще се обучават учениците от IХ и ХII клас . За посоченият период учениците от VIII клас ще се обучават първа смяна / сутрин/ в електронна среда от разстояние /онлайн/, а учениците от Х и ХI клас ще се обучават втора смяна /следобед/ в електронна среда от разстояние /онлайн/.

No Comments

Post A Comment