Обучение в ЗПГ – 11.03.2021-24.03.2021 година. Национално продължено до 31 март

Уважаеми ученици,родители и учители,
В съответствие с решение на Областния кризисен щаб за област Благоевград, на основание на Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 в област Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от V до XII клас във всички училища считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. включително.

В тази връзка качваме заповед на директора на ЗПГ „Климент Тимирязев“-Сандански за графика на учебните часове за периода от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г.

Със заповед на министъра на здравеопазването ОРЕС обучението за всички ученици е ПРОДЪЛЖЕНО до 31 март.

No Comments

Post A Comment