Обучение в ЗПГ – 18.02.2021-02.03.2021 година – ПРОМЯНА

Уважаеми родители и ученици!
От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г./включително/ присъствено ще се обучават учениците от Х и ХIклас. За посоченият период учениците от VIII, IХ и ХIIклас ще се обучават онлайн. В тази връзка качваме график на учебните часове за периода от 18.02.2021 г. – 02.03.2021 г. Часовете присъствено се провеждат по схемата в Школо и с продължителност 40 минути, а ОРЕС обучението по график с продължителност 35 минути с начало 08:00 часа.

No Comments

Post A Comment