Обучение в ЗПГ -30.11.2020-21.12.2020 -ОБНОВЕНО

Уважаеми родители и ученици!

От понеделник, 30 ноември, във връзка със заповед на министъра на здравеопазванието за преминаване на всички класове към обучение от разстояние в електронна среда, се променя графика за провеждане на учебните часове. Те ще са с продължителност 35 минути, междучасията са по 10 минути, включително и голямото междучасие. Първа смяна – 10, 11 и 12 клас, започват от 8.00 ч., а втора смяна – 8 и 9 клас, от 13.00 ч., както до момента. Обучението се провежда синхронно при спазване на седмичното разписание.

Бъдете здрави !

No Comments

Post A Comment