Обучение в ЗПГ за периода – 12.04.2021-23.04.2021 година

В тази връзка със заповед на министъра на здравеопазването и на МОН качваме заповед на директора на ЗПГ “Кл. Тимирязев” – Сандански за графика на учебните часове за периода от 12.04.2021 г. – 23.04.2021 г. :

От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г./включително/ присъствено първа смяна/ сутрин/ ще се обучават учениците от VIII клас.

През периода присъствено втора смяна /следобед/ ще се обучават учениците от Х клас .

За посоченият период учениците от IХ и ХII клас ще се обучават първа смяна / сутрин/ в електронна среда от разстояние /онлайн/.

За посоченият период учениците от ХI клас ще се обучават втора смяна /следобед/ в електронна среда от разстояние /онлайн/.

No Comments

Post A Comment