Отлични резултати на националното състезание по финансова грамотност

Имаме много-добри резултати  в националното състезание по Финансова грамотност за учебната 2019-2020 година :

В 8 клас от 90 участници :
Катерина Рибарева, 8а клас – 12 -то място 1-во място за област Благоевград
Кирил Анастасов-8а клас – 16-то място 3-то място за област Благоевград
Стела Ставрева – 8а клас – 16-то място 3-то място за област Благоевград
В 8 клас от 84 участници :
Андон Иванов от 9а клас -22 място 3-то място за област Благоевград
В 10 клас от 87 участници :
Стилян Велков-10а клас- 10-то място 2-ро място за област Благоевград
Божидар Караджов-10б клас -21-во място.

Поздравления за достойното им представяне!!! Поздравления и за техните ръководители!!!

No Comments

Post A Comment