Производствена практика в град Брага, Португалия

Приключи образователната мобилност на втората група от шестнадесет ученици, от специалност “Агроекология” и двама учители от ЗПГ акад. “Климент Арк. Тимирязев”, град Сандански, които посетиха град Брага, Португалия за две седмици, с цел практика, по програма “Еразъм +” Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО. “Bragamob” е компанията, посредством която се осъществи проекта „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални умения и компетентности в земеделието.”

Учениците от 10д, 11д и 12г клас, професия „Агроеколог”и ръководители Снежана Маламова и Надежда Мишева, проведоха своята двуседмична производствена практика в третия по големина град в Португалия-Брага. Учениците бяха разделени на три групи, със заетост 6 часа всеки ден, с професионално обучение в реална работна среда, свързана с професията. Всяка от тях бе разпределена на практика в стопанства с различни дейности, обхващащи теми от производството на екологично чисти продукти: едната за отглеждане на рози, другата за малинови насаждения и третата за култивиране на билки.

Дейностите по проекта имат за цел да подкрепят обучаемите в него гимназисти в процеса на придобиване на ключови компетентности с цел подобряване на тяхното личностно развитие и работоспособност, отговарящи на изискванията на европейския пазар на труда. След приключването на обучението си учениците ще имат възможност да приложат придобитите умения на практика в България. По време на двуседмичната практика, домакините от “Bragamob”, бяха организирали и три екскурзии за нашите ученици – обиколка на Брага, посещение на Порто, и разбира се, пътешествие до столицата Лисабон и градчето Фатима-значима, свещена християнска обител.

No Comments

Post A Comment