Работна среща по проект „Заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”

На 19-20 март 2019 година в Добрна, Словения, се проведе втората работна среща по проект „Заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция за образование и обучение (НАПОО), Институт за обучение на персонала в международни организации (ITPIO) и представител на бизнеса. Страните партньори по проекта са Словения, Словакия и Латвия, представени от национални органи за квалификация, търговски камари,организации на работодателите и професионални училища, както и Федерален институт за професионално образование и обичение – Германия.

Участие в работната среща взеха г-жа Мария Тимушева – учител по туризъм и г-жа Венцислава Кочева – учител по английски език. По време на срещата бяха представени и дискутирани резултатите от дейността по проекта за определяне на национален и международен професионален профил на длъжността „Администратор в уелнес център”, както и се обсъди следващата дейност – проектиране на съвместна квалификация на длъжността- методология на квалификационния профил, внедряване на принципи на ECVET системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.

Целта на проекта е да се подготви съвместна квалификация „Администратор на уелнес център”, която да отразява нуждите на сектора на уелнес туризма в страните-партньори по проекта. Проектът ще продължи две години и се основава на сътрудничеството на националните квалификационни власти, доставчиците на ПОО и уелнес и хотелските компании и ще включва международна мобилност, която ще насърчава обучението в работна среда. Като резултат от проекта ще бъде създадена Европейска мрежа за умения в областта на уелнес туризма, която ще свързва заинтересовани страни, участващи в развитието на квалификациите, свързани с балнеоложкия туризъм на европейско ниво.

Първата среща беше проведена в София на 9-10 октомври 2018 година. На следващата среща, на 16-17 януари 2019 година, отново в София, взеха участие и представители на бизнеса в сферата на уелнес услугите. Целта на срещата беше определяне на професионалния профил на длъжността „Администратор в уелнес център”.

No Comments

Post A Comment