Съвместна учебна практика с ученици от Холандия

От 04.03.2018г. до 08.03.2018г. в ЗПГ“Кл. Тимирязев“ се проведе производствена практика по аранжиране на цветя с ученици от Nordwin College от гр. Хереенвеен, Холандия. Целта и задачите на посещението бяха усъвършенстване знанията и уменията на учениците в областта на аранжирането на цветни композиции. Пристигането на холандската група съвпадна с неучебния ден 5 март и затова първо се запознаха със забележителностите на района.

В рамките на два учебни дни 12 деца работиха усърдно и създадоха настроние със специално изготвената за 8 март аранжировка от пролетни цветя. Слънчевият следобяд беше отделен за посещение в ателието за иконопис на г-н Каменаров. На 7 март се проведе състезание в УОС на ЗПГ „Кл. Тимирязев“. Идеята беше с изцяло природни материали да се изработят основни елементи за Великденска украса. Затова бяха сформирани 6 отбора и всеки от тях се състоеше от двама души- по един представител на двете държави. Победителят бе излъчен от компетентно жури ( преподаватели и от двете училища)- Зорница Стаменова от XII д и Фенна Синнена.

No Comments

Post A Comment