Среща по проект “Пътуването разширява мирогледа”

Във връзка с изпълнението на проект „Пътуването разширява мирогледа” 2016-1-BG01-KA219-023708, по програмата Еразъм+, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики”, „Стратегически партньорства само за училища” екип от 6-ма представители на ЗПГ взеха участие във втората транснационална работна среща по проекта от 03.10.1017 до 06.10.2017г. в Душники Здрой, Полша.

Екипите от Полша, България, Турция, Португалия, Румъния и Италия осъществиха предварително планираните за срещата дейности като: „Панаир на храните”, фестивал „Народите пеят и танцуват”, организираха изложба на снимки, картички, колажи и рисунки с послания за мир, представиха игри, свързани с традиции и обичаи, презентираха суеверията на нациите участници.

На срещата партньорите направиха анализ на изпълнените задачи и дейности по проекта за периода от 01.09.2016 до 31.08.2017, проведоха дискусии за трудностите, с които са се сблъскали при съвместната си работа, и взеха решения за начините на разрешаването им. Обсъдени бяха различни методи за преодоляване на междукултурната комуникация и се размениха продукти и информация между партньорите. Също така бе фиксиран времевия период за провеждане на третата транснационална среща по проекта в Кападокия, Турция от 10.04.2018г. до 14.04.2018г.

No Comments

Post A Comment