Ученици от ЗПГ посетиха университети в град Пловдив

Учениците от 12-те класове посетиха град Пловдив и част от университетите там, с които училището поддържа връзки. Това стана благодарение на Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствия“ и участието на учители от специалностите, възползващи се от обновените кабинети на кариерния център. За тази екскурзия с цел кариерно ориентиране, беше избран 12д клас, като първенец в класацията с неизвинените отсъствия и ученици от другите класове с малко отсъствия.

Бяха посетени Аграрен университет и Университетът по хранителни технологии , представляващи интерес за учениците от професии „Озеленител“, „Техник-озеленител“ и “ Контрол по качеството на храни и напитки“. Проведените срещи бяха ползотворни и за двете страни, като учениците на място се убедиха, че ЗПГ притежава една от най-модерните бази за училище в България , особено за последната професия.

Професори и асистенти останаха приятно изненадани от нашите ученици и уменията им да работят с най-съвременна техника в областта. Това няма как да не се отрази и на самочувствието на учениците, и да изведе на преден план у тях идеята, че Пловдив е една добра възможност за продължаване на образованието им. Центърът за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански продължава дейността си през учебната 2015/2016 г с основен акцент провеждане на срещи с представители на висши учебни заведения в страната.

No Comments

Post A Comment