Ученици от ЗПГ проведоха двуседмична учебна практика в Германия

Ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, професия „Хлебар-Сладкар”, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия” от 12г клас и професия „Техник технолог по качеството на храни и напитки”, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” от 11в клас завършиха своята 15-дневна учебна практика в град Кемниц, Германия. В началото на юли месец и останалите ученици от 11в клас ще проведат своята учебна практика, влизаща в учебният им план отново в Германия

Практиката се проведе от 07 до 21 април в частни хлебопекарни и ресторанти в 250-хилядния Кемниц. Учениците се запознаха с различието в суровините, технологичните процеси, новостите в направата на теста за саксонските хлебни и сладкарски изделия. Усвоиха технологиите и техниките за контрол и безопасност на храни и напитки в заведенията за хранене и развлечение в Германия. Усъвършенстваха някои специфични техники и технологии за приготвяне на ястия и напитки в немската кухня.

Практикуващите имаха възможност да изявят себе си в различна от училището обстановка , пресъздаваща облика на действителната конкурентноспособна работна среда с цел възпитаване на стабилни трудови навици, разгръщане на потенциала и успешна реализация на пазара на труда.Петнадесетте дни в Германия все пак не бяха само работа, а и развлечение – посетиха се културни и исторически забележителности. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

No Comments

Post A Comment