Ученици от ЗПГ спечелиха участие във втори етап на национален конкурс

Миналата седмица ученици от 8 клас в ЗПГ „ Климент Тимирязев „- Сандански, организираха волейболен мач с Трето ОУ „ Христо Ботев „. Това е част от програмата на 8 в клас, които участват в Национален ученически конкурс „ Проектът на нашия клас – за живот без тютюн- 7”. Целта на проекта е учениците да осъзнаят ползите от среда свободна от тютюнев дим, да отхвърлят или ограничат тютюнопушенето. “ Част от дейностите се провеждат в училище , като учениците от 8 в клас представят в час на класа , пред други паралелки , презентация и изработени от тях брошури. Предстои посещение на обновения градски музей и почистване на Екопътека „ Акропола „ . До 30 април 2015 г са предвидени различни дейности в областта на културата и природата.

No Comments

Post A Comment