WellTo – Настоящите партньори за развитие на уменията в уелнес туризма на бъдещето

След като разработи съвместната референтна учебна програма за Администратор на уелнес център (AWC), консорциумът по проекта работи по разработването на националните/училищните учебни програми в съответствие с националните изисквания и контекст.

Тъй като съвместната референтна учебна програма се основава на резултатите от обучението и е модулна, тя позволява гъвкавост при разработването на национални/училищни учебни програми. По този начин страните-партньори биха могли да разработят различни видове програми за ПОО за начално професионално образование (с продължителност 3-4 години) и допълнително професионално образование (с продължителност 1-1,5 години), като вземат предвид законодателството на всяка държава. Съществуващите образователни програми в партньорските страни бяха анализирани и сравнени със съвместната референтна учебна програма, за да се установи кои части се припокриват и кои части не са обхванати. Екипите на страните по проекта предложиха различни решения. Бюлетин

За да подкрепи въвеждането на новата квалификация Администратор на уелнес център в страните-партньори чрез предоставяне на ясни, унифицирани изисквания за оценка, консорциумът по проекта разработи Стандарти за оценка. Документът включва информация за основните принципи за оценка на резултатите от обучението, методи и инструменти за оценка, ключова терминология, както и формуляри за оценка, които да се използват в училище, в дуално обучение и мобилности. Основната част от работата беше за определяне на критериите за оценка на постигнатите резултати от обучението в 5 модула, включващи съвместната референтна учебна програма за Администратор на уелнес център.

No Comments

Post A Comment