Започнаха дейностите по проект „Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти”

От 17.02.2019г. до 23.02.2019г., в Земеделска професионална гимназия, град Сандански, се проведе първата от общо пет срещи по проект „Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти”. Проектът, по програма Erasum+, е за период от две години (2018-2020г.). В него са включени ученици и учители от общо пет държави, а именно: България, Румъния, Турция, Полша и Португалия.

Посрещнати бяха двадесет и пет деца, настанени в семейства на ученици от Земеделската гимназия, както и девет учители.Темата на първата среща бе „Идентичност”. Чуждестранните гости имаха възможност, както да се запознаят с Родината ни, така и да представят своите собствени държави, градове и училища. През всеки от следващите дни бе подготвена богата програма, имаща за цел да запознае гостуващите ученици и учители с бита, историята, традициите и обичаите на българите и българските земи от древността до наши дни.

Изработваха се мартеници и мартенски дръвчета. В един от следобедите българските гимназисти умело успяха да потопят гостите си в атмосферата на народните песни и танци, както и на едни от най – присъщите за България ястия. Приготвиха се традиционни гозби като шопска салата, кисело мляко и баница. Бяха реализирани две посещения в археологическия музей в град Сандански, съпътствани с изработка на мозайки, както и разигравка на пантомима на тема „Древногръцки и древноримски божества”. Други две дейности, предизвикали огромен интерес у участниците бяха еднодневните посещения на Рилския манастир, както и на известния най-малък град в България – Мелник.

Ето как дори и в рамките на само седмица, различни ученици и учители успяха да се обединят от общата идея на проекта! Бяха изградени истински приятелства, а спомените и мечтите, зародени в рамките на тези дни, не биха могли да се забравят! Усмивките, съпътствани от сълзи в последната сутрин са доказателство за ефективността и важността на европейските проекти за училищата! А Земеделска професионална гимназия е пример за училище, което формира български и европейски граждани!

No Comments

Post A Comment