Зелени умения в Унгария

Екип от трима учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански участва в първата транснационална среща в гр. Диосд, Унгария. Всичко това се случи в периода от 7 до 11 ноември 2016г. Повод за срещата беше новият проект „Зелени умения за социално земеделие“ по програма Еразъм+, КА2, стратегически партньорства между училища. Наши партньори са пет училища от Италия, Испания, Гърция, Румъния и Унгария.

Работата през целия двегодишен период ще бъде насочена към усвояване на факти, принципи, теории и практики, свързани с храните в широк аспект, ще бъдат разширени познанията за професиите в земеделието и качеството на храните. Учениците ще проучват специфичните традиционни местни храни, ще изберат една от тях, ще я изследват в дълбочина и ще направят промоционална кампания за нея.

ЗПГ е единственото сред партньорските училища, което има опит в областта на земеделието. Нейна е отговорността в края на проекта, на европейския фестивал на храните „Аз ям шедьовър“ в Сандански, да извърши сертифициране на уменията на учениците. В Унгария се обсъдиха методите на работа, датите на следващите срещи и крайните продукти. Разпределени бяха задълженията между партньорите. Представен бе българският модел за сертифициране на умения, придобити чрез проектни дейности.

No Comments

Post A Comment