ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ беше координатор на националното състезание по финансова грамотност

На 22 февруари се проведе националното състезание по Финансова грамотност. ЗПГ”Климент Тимирязев” беше един от координаторите за област Благоевград. От градовете Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог участие взеха общо 78 ученици. Състезанието цели мотивиране на учениците за правилен избор на математически подход и неговото аргументиране при решаване на практически задачи  от областта на икономиката, финансите, застраховането, банкирането и предприемачеството. ЗПГ участва редовно в състезанието, като тази година 16 ученици от 8 до 10 клас се включиха в надпреварата.
Темите и ключ с отговорите може да си изтеглите оттук  .
Резултати от състезанието – протоколи с резултати
Крайни резултати от националното състезание протокол МОН

No Comments

Post A Comment