Земеделската професионална гимназия спечели още един проект по Еразъм+

В началото на месец ноември в Германия проведоха своята производствена практика, поредната група от 10 ученици от ЗПГ. Това е предпоследната група по проект „За по-високи стандарти в професията”. Проектът приключва през 2018 година. От 1 ноември 2017 в училището започва да действа нов проект за професия Икономист. “С предприемачество – за успешна реализация” е най-новият спечелен проект на Земеделската професионална гимназия “Климент Тимирязев”, град Сандански, по Еразъм+. Той е естествено продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия “Икономист”, специалност “Земеделско стопанство+.

В момента те получават базови умения по немски език -150 часа. Първата група по проект “С предприемачество – за успешна реализация” ще пътува до Германия в края на месец март 2018 година. Общо 45 ученици от 10, 11 и 12 клас в три групи по 15 ученици /юли и септември 2018 за втора и трета група/ ще проведат своята практика в базата на нашите партньори от F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH , град Кемниц, Германия.

No Comments

Post A Comment