ЗПГ проведе инициативата “Добре дошли в нашето училище”

От 18 до 23 април 2016 година Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” и кариерен център в ЗПГ проведе инициативата “Добре дошли в нашето училище!”. През тези дни в сградата на училището и на площада се проведоха мотивационни работилници, състезания и конкурси. Целта на всички прояви беше кандидат – гимназистите да се запознаят с професиите, които ще бъдат изучавани през учебната 2016/2017 година, както и с различните форми на извънкласен живот на гимназистите.

No Comments

Post A Comment