ЗПГ с нов двегодишен проект за практики на ученици от професия “Икономист” в Германия

„Към предприемачество и инициативност“ е най-новият спечелен проект на Земеделската професионална гимназия“Кл. Тимирязев“ гр. Сандански по Еразъм +. Той се явява продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия “Икономист”, специалност Земеделско стопанство. В продължение на 2 години /2015-2017/ 45 ученици и 6 преподаватели от тази професия, разпределени в три потока ще проведат производствената си практика в партньорство с F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH от гр. Кемниц, Германия.

Поставянето на учениците в реална мултикултурна чуждоезикова бизнес среда ще развие творческия и естетическия им усет, уменията им за работата в екип, култура на поведение и бизнес етика.Използвайки екипната работа, обучаемите ще имат възможност да генерират собствена бизнес идея, да стартират собствен бизнес, съобразявайки се с европейските критерии за класификация на МСП, да изградят маркетингова концепция, да определят стартовите разходи и очакваните ползи от нея. Мобилността ще приключи с провеждане на “Ден на мечтите” по примера на белгийската програма за младежи DREAM, което ще е своеобразна демонстрация на получените знания и придобитите умения.

В края на мобилността учениците ще получат Сертификат за предприемачески компетентности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass мобилност. Това ще повиши конкурентоспособността и възможността им за успешна реализация на трудовия пазар, които са в синхрон с изискванията на стратегията “Учене през целия живот”. Напомняме ви, че на 1 юли 15 ученика от професия „Техник по качество на храни и напитки” и 2 учители заминават за Германия, където в същия център ще проведат двуседмична практика по програма Еразъм+

No Comments

Post A Comment