Мобилност за учители по проект “Предприемачеството – школа за ученици и учители”

Приключи образователната мобилност на първата група учители по проект “Предприемачеството – школа за ученици и учители” към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Тя се проведе в град Кемниц, Германия за периода от 12.07.2021 до 16.07.2021 г., по програма „ЕРАЗЪМ+“, финансирана от ЕС. В мобилността за учители участваха седем преподаватели по професионални предмети.

В деня на пристигането, веднага от летището в Дрезден, заедно с учениците, беше посетен завода за коли Volkswagen. Разгледан бе пълният автоматизиран процес, който е търговска тайна. Учителите участници в мобилността се запознаха с дуалната образователна система в Германия, учебни програми, системи за оценяване в професионалните училища и насоки за водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение. По време на престоя и обучението си в германския град Кемниц, лектори бяха г-жа Тина Вайнхолд , г-н Даниел Гросман и г-жа Лаутербах, които представиха информация за структурата FUU, професионалното обучение и социалните проекти в организацията.

Учителите присъстваха на открит урок на ученици от 12 клас. Темата на урока беше „ Разлики между хартиените книги и електронните“. В рамките на десет минути всеки от екипите презентира своите доводи „за“ и „против“ . Дуалната система подпомага за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, желаещи да се преквалифицират за по-лесното внедряване в работната среда. Придобитият опит, знания и умения мотивира педагогическите специалисти при прилагане на дуалната система, одобрена и функционираща в ЗПГ “Климент Тимирязев“.

No Comments

Post A Comment