Обучение в ОРЕС за периода 21.10-28.10.2021 година

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката и във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. В съответствие с изискванията на т. 4 от Заповедта/зона над 500 на 100хил и 50% от паралелките/, ДЕВЕТИ и ЕДИНАДЕСЕТИ клас минават в ДИСТАНЦИОННО обучение за период от 21 до 28 октомври включително, а ОСМИ, ДЕСЕТИ и ДВАНАДЕСЕТИ клас ще са ПРИСЪСТВЕНО.

No Comments

Post A Comment