Заключителна среща по проект “Предприемачеството – школа за ученици и учители”

От 17 до 18 септември 2021 година в хотел “Катарино” – Разлог се проведе заключителна среща по проект № 2019-1-BG01-КА116-061745„Предприемачеството – школа за учители и ученици”. В срещата взеха участие от ЗПГ-Сандански, Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – Разлог, Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии – Разлог. На събитието бяха представени и дискутирани всички дейности, реализирани по проекта, а също и възможностите за кандидатстване по проекти по програма „Еразъм плюс”.Срещата се проведе при спазване условията за безопасност срещу COVID-19.

No Comments

Post A Comment