Домакинство на първа мобилност по проект “Drinking Europe’s water”

От 11.04.2022г. до 14.04.2022г., в Земеделска професионална гимназия, град Сандански, се проведе първата от общо пет срещи по проект “Drinking Europe’s water”

Проектът, по програма Eразъм+, е за период от две години (2021-2023г.) В него са включени ученици и учители от общо пет държави, а именно: България,  Гърция, Румъния, Турция и Латвия.

Целите на проекта са: Изучаване на езика, културата, литературата и изкуството на страните участници в проекта,Проучване на реки и езера, Изследване на значението на реките и езерата за развитието всеки регион. Целта на проекта е да се изследват общите елементи от културното наследство на всяка страна, по този начин учениците ще разберат общия произход и взаимните влияния между отделните европейски нации. Чрез този проект се очаква учениците да разберат както важността на всяка отделна култура, така и важността на общото европейско културно наследство.

Посрещнахме седемнадесет ученици и девет учители. На първата среща гостите се запознаха с нашето училище, а също така имаха възможност да представят  своите собствени държави, градове и училища. За всеки от следващите дни бе подготвена богата програма, която освен дейности свързани с изпълнението на проекта включваше и културни  моменти.

През втория ден участниците в проекта посетиха пречиствателна станция, където наблюдаваха процеса на пречистване на водите на река Санданска Бистрица.

Учениците се запознаха и изучиха крайречната флора, направиха снимки, които ще включат във фитологичен албум на всички области, включени в програмата.

Третият и четвъртият ден бяха посветени   на  създаването на речник на думи, свързани с водата. Учениците предварително бяха изготвили списък с думи  на собствения си език. На срещата екипите сравниха и обогатиха своите списъци. В резултат на това ще бъде издаден речник на езиците на учениците ,участници в проекта и английски език.

Други две дейности, предизвикали огромен интерес у участниците бяха еднодневните посещения на Мелник, Рупите и на  Банско.

Мобилността  завърши с прекрасна  вечеря и връчване на сертификатите за участие в проект „Drinking Europe’s water“ по програма Еразъм + . Кулминацията на тържествената вечеря беше кратка фолклорна програма, изнесена от  танцов състав към Народно читалище „Отец Паисий „ гр. Сандански За гостите  от Гърция, Турция, Румъния, и Латвия беше истинско удоволствие да се хванат на хорото с танцьорите

 

 

No Comments

Post A Comment