Първо и трето място в националното състезание за икономисти на английски език

Пореден успех за учениците от ЗПГ – на националното състезание за икономисти на английски език , Георгия Чолакова спечели ПЪРВО МЯСТО, а Ана Кременлиева ТРЕТО МЯСТО. И двете ученички са от 11а клас, професия икономист-информатик.
Това е финален кръг в надпреварата, организирана с партньорството на американски университет в Благоевград. В него се допускат само учениците показали отлични умения в областта на икономиката и английския език и преминали предварителните два кръга/ 28 на брой/. Разделени в отбори от по 4-ма те разработват и представят бизнес идея на АЕ . Като освен индивидуалните знания , ключови за успеха са презентационните умения и работата в екип.
Гимназията ни редовно печели призови места от създаването на това състезание. Поздравления за учениците и за техните преподаватели Наталия Костадинова, Мария Петкова и Красимир Митрев.
No Comments

Post A Comment