Европейска седмица в България

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, се включи в Националната инициатива за отбелязване на 9 май като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 год. с общо наименование „Европейска седмица в България“.
Събитието, което се проведе бе обвързано с новите европейски приоритети – зелена тема, приобщаващо образование и дигитализация.
Ученици представиха екологично-чиста къща („Къща на бъдещето“), която използва алтернативни източници на енергия. Идеалната къща на бъдещето е напълно автоматизирана, 100 % чиста, свободна от енергия на въглеродите, които оставят своя унищожителен отпечатък върху планетата ни. По този начин би се намалило използването на синя енергия и така бихме могли да дадем своя принос в опазването на нашия дом.
Тематичният ден е продължение на отбелязването на Деня на Земята, когато такива „Екологично чисти къщи“ бяха представени от още два екипа.
Събитието бе представено пред г-жа Павлина Караджова – зам.-кмет на община Сандански, г-жа Радостина Траянова от Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”, учители и ученици от Земеделската гимназия в гр. Алексинац (Сърбия), учители и ученици от ЗПГ, и родители.
No Comments

Post A Comment