Добро представяне на ДЗИ и ДКИ

Средният успех в ЗПГ за ДЗИ-БЕЛ е 4.13, което по-високо от средното за страната/4.05/. Ако изключим 12Д клас, то тогава сме много над средното/4.40/ .  38 ученици биха завършили с успех над 5.50 по-старата система с отчитане на ДЗИ и това е един от най-силните ВИПУСКИ на ЗПГ/близо половината ще са с отлични дипломи/ и въпреки по-високата скала 118 ученици ще получат ДИПЛОМИ за средно образование.
Имаме много добро представяне на Държавните професионални изпити/5.01/, където имаме 51 отлични оценки.Оказа се, че дипломните проекти са добър вариант за ВТОРИ ДЗИ и  всички ученици успешно преминаха през защитата. Трима ученици имат успех ОТЛИЧЕН 6.00, а заедно с тези, които се явиха на ТЕМИ имаме общо ОСЕМ пълни отличници на ДКИ.
По класове най-добре представилите се са
12А – ДЗИ БЕЛ -Мн.Добър/4.75/ и ДКИ -Мн.Добър/5.32/
12Б – ДЗИ БЕЛ- Мн.добър/4.63/ и ДКИ -Мн.Добър/5.28/.
В рамките на средните резултати са и
12В – ДЗИ БЕЛ- Добър/4.18/ и ДКИ -Мн.Добър/5.29/ и
12Г – ДКИ БЕЛ -Добър/4.03/ и ДКИ -Мн.Добър/4.56/
Можем да направим обобщение за резултатите от ВТОРИ гимназиален етап – преди 2 години, 6 ученици успяха да завършат ПЪРВИ гимназиален етап с ОТЛИЧЕН/6.00/. 5-ма от тях запазиха своята упоритост и никой учител не успя да им напише дори 1 петица като годишна оценка. Към тях се присъединиха още четирима, така че ДЕВЕТ ученици ще имат оценка ОТЛИЧЕН/6.00/ в дипломите си, а общо почти 50% от учениците на ВИПУСК 2022-/64 на брой/ също ще са с Отличен УСПЕХ /над 5.50/ . Поздравления за всички тях – тези 10 ученици ще бъдат на СТЕНАТА НА СЛАВАТА и след ДЗИ и ДКИ, доказвайки, че няма нищо случайно и УПОРИТИТЕ и ТРУДОЛЮБИВИТЕ си остават такива и не се променят !!!
СЛОВЕНА ЯНЧЕВА от 12Б клас ще бъде ПЪРВЕНЕЦ на ВИПУСК 2022. Със среден успех от дипломата, приравнен към старото изчисляване с ДЗИ – ОТЛИЧЕН/5.95/ , с ДЗИ по БЕЛ-ОТЛИЧЕН/5.73/ и ДКИ-ОТЛИЧЕН/5.98/
МАРИЯ ПЕТРОВА от 12Б клас е ВТОРА със среден успех от дипломата, приравнен към старото изчисляване с ДЗИ – ОТЛИЧЕН/5.94/ , с ДЗИ по БЕЛ-ОТЛИЧЕН/5.66/ и ДКИ-ОТЛИЧЕН/6.00/
ДИМИТРИНА ПАТРОНСКА от 12Б клас е ТРЕТА със среден успех от дипломата, приравнен към старото изчисляване с ДЗИ – ОТЛИЧЕН/5.92/ , с ДЗИ по БЕЛ-ОТЛИЧЕН/5.52/ и ДКИ-ОТЛИЧЕН/5.97/
No Comments

Post A Comment