Среща за обмен на добри практики

На 25.06.2022 в ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, се проведе среща с ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград.

Първоначално, гостите от Благоевград посетиха Възстановителен център към ЗПГ ,,Климент Тимирязев“, където бе обсъден и проектът WeSkill по програма Еразъм+, свързан с развитието на умения в сектор Спа и Уелнес туризъм. Основните акценти бяха създаването на умения за нови, напълно подходящи за пазара на труда професии в сектора, свързване на уменията с нуждите на пазара на труда и подобряване на взаимодействието между образованието и реалната работна среда.

След това, срещата продължи в зала „Юбилейна“, където двете гимназии представиха презентации по следните теми – „Съвременна образователна среда“ (ЗПГ) и „Добри практики при взаимодействие с родители“ (ПГИ). Обменените знания и практики със сигурност ще послужат за подобряване работата на педагогическите специалисти.

No Comments

Post A Comment