Първа образователна мобилност на група учители по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010016

Приключи , първата образователна мобилност на група учители по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010016 от програма Еразъм +, към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански. Проведе се в град Кемниц, Германия, по програма ЕРАЗЪМ+, финансирана от ЕС, сектор професионално образование и обучение.

Мобилността се проведе в периода 11.07.2022 – 17.07.2022 г. и в нея участваха трима преподаватели по професионални предмети. Те се запознаха с образователната система в Германия и по-специално с дуалната система за обучение и бизнес в професионалните училища, учебни програми, системи за оценяване в професионалните училища и насоки на водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение.

Нашите партньори- училището FUU – Sachsen, организираха семинари и посещение на практически занятия в различни области. По време на престоя и обучението  лектори бяха:

  • г-жа Тина Вайнхолд-Лайзер- запозна ни със структурата на FUU,
  • госпожа Питш ни показа mediCampus-Кемниц,
  • господин Холц ни посрещна в гимназия Stöckardt
  • Директора на партньорската организация г-н Гросман ни представи информация за професионалното обучение и социалните проекти в организацията.
  • господин Пецолд представи Benedict School в гр. Цвикау, които имат богат опит при работа с бежанци и имигранти.

Имахме възможността да присъстваме на различни уроци с различна тематика.

Тази програми помагат за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, които искат да се преквалифицират и за бързото им приспособяване в реалната работната среда.

Посетихме град Цвикау и Дрезден, успяхме да се запознаем с историята, архитектурата и културата на Германия.

Учителите получиха сертификати Europass Mobility. А придобитият опит, знания и умения мотивират педагогическите специалисти в ежедневната им работа в ЗПГ “Климент Тимирязев“-Сандански.

Благодарим на нашите партньори от FUU  Sachsen, гр. Кемниц, Германия !

 

От участниците в мобилността

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено  възгледите на авторите. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.

No Comments

Post A Comment