Приключи образователната мобилност на група ученици от три специалности в Германия

На 18 септември 2022 г. приключи образователната мобилност на 25 ученици и от  Земеделска професионална гимназия в Германия, придружени от техните ръководители. Гимназистите от 12б клас професия  ,,Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност  „Организация на туризма и свободното време”, 12 в  клас  професия: ,,Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, специалност  „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ и 12гклас професия „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“   проведоха своята двуседмична производствена практика във висококатегорийни хотели, заведения за хранене и развлечение в град Кемниц и опознаха трите най-големи града в провинция Саксония. Тази мобилност се осъществи по проект с договор № 2021-1-BG01-КА121-VET-000010016, което даде възможност на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” затвърди традицията си като престижното училище да изпраща свои възпитаници на практика в чужбина. Като дългогодишен партньор професионален център F+U Sachsen gGmbH, Саксония отново създаде отлични условия за работа, живот и културни забавления на всички участници в мобилността.

Дейностите на проекта  имат за цел да подкрепят обучаемите в него в процеса на придобиване на ключови компетентности, с цел подобряване на тяхното личностно развитие и конкурентноспособност на европейския пазар на труда.

Практиката се проведе в периода от 04.09.2022 г. до 18.09.2022 г.  в  известни в гр. Кемниц хотели, заведения за хранене и развлечение, след като бяха сключени договори с тях: ,,Ratsstube”, „Restaurant ,,Pelzmühle”, ,,Feel Good Hotel”, Brazil”, Hotel ,,Chemnitzer Hof”, ,,Biendo” Hotel, ,,Mirarmar”, Business Hotel ,,Artes” и други.

Преди заминаването си гимназистите преминаха задължителна езикова подготовка, включваща ускорен курс по немски език, полагане на изпит и издаването на сертификат.

По време на 15 дневната практика, учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда, свързано със специалността им. В  практиката бяха  обхванати теми  от  здравословните и безопасни условия на труд, хранителните технологии, работа на рецепция на хотел и възстановителен център, подреждане на конферентна зала, камериерско обслужване, приготвяне на местни специалитети, работа в професионални бази данни и други. Това дава възможност след приключване на обучението си учениците  да приложат придобитите  умения  на практика в България.

Наред с получените знания,  усвоените умения и запознаването с новости в професията, гимназистите разбраха колко е важно да са дисциплинирани и точни, как протича един работен дел в реална среда и какво означава да са мотивирани да работят в екип.

По този начин успешно бяха постигнати поставените цели като: осъзнаване привлекателността на избраната професия, усъвършенстване на знанията им в сферата на тяхната професия и езикови компетентности, придобиване на личен опит за начина на живот в напреднала в своето развитие страна като Германия.

Благодарение на тази мобилност учениците развиват своите умения, по-добре да се справят с вземането на самостоятелни решения и до голяма степен преодоляват езиковата бариера. Така те чувстват, че са придобили европейско съзнание и в резултат на са по-мотивирани да учат през целия си живот.

По време на мобилността беше осъществяван мониторинг както от българска така и от немска страна, което даде възможност в края на дейностите да се направи оценка и да се сертифицира проведената производствена практика.

Освен шестчасовата си ангажираност в съответните заведения учениците участваха в спортни, а през уикендите и в културни мероприятия, за които благоприятства базата на организацията домакин и сътрудничеството и с други организации. През уикенда на първата седмица групата направи разходка из столицата на провинция Саксония – град Дрезден. Учениците и техните ръководители разгледаха и се снимаха пред Женската църква, която е напълно възстановена след разрушителните бомбардировки в края на Втората световна война. Денят продължи с разходка край река Елба и историческия център на града.

В края на втората работна седмица ученици и ръководители се забавляваха като играха заедно боулинг, а на следващия ден (в събота) групата посети и разгледа забележителностите на град Лайпциг, който е важен образователен и музикален център.

Всички ученици бяха впечатлени от точността и надеждността на транспортната система, качеството на стоките и услугите и спокойствието, което цари един неделен град в Германия.

Образователната мобилност, реализирана в гр. Кемниц, имаше важно въздействие върху учениците. Те развиха своите професионлни компетентности в областта на туризма и свободното време, контрол на        качеството и безопасност на храни и напитки, термалните процедури. Времето прекарано с техните немски колеги и наставници им помогна им да се адаптират към междукултурните различия и да усвоят международна професионална терминология по професията.  Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

 

От участниците в мобилността

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

No Comments

Post A Comment