„НЕ ТРЯБВА ДА ВЗИМАШ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ТИ Е НУЖНО!“ Приключи обучението на преподаватели във Финландия

Към Проект № 2021-1-BG01-KА121-VET-000010016  се проведе и трета образователна мобилност в град Ивало, Финландия в периода от 08.10.2022г. до 15.10. 2022 г. В нея участваха преподавателите Ивелина Владимирова, Гинка Дзимбова и директорът на гимназията Емил Терзийски, които се включиха в групата заедно с представители от Франция, Финландия, Латвия и Литва. Дейността протече под мотото „Превърнете трагедията в триумф“ (Дейвид Атънбъроу).

Шестдневният тренинг бе ръководен от Туови Ронкайнен, представител на организацията EUNEOS, Финландия. Началото на обучителния процес бе поставено с презентация за  уменията, които трябва да подготвяме, за да настъпят промени в климата.  Младото поколение трябва да се бори с проблемите устойчиво чрез умения като креативност, комуникация, решителност, постоянство и сътрудничество. „Трябва да се промени съзнанието на хората, за да се промени бъдещето“, с тези думи посрещна госпожа Ронкайнер преподавателите.

Участниците се запознаваха с различни ролеви игри, които да приложат в своите училища с цел възпитаване на отворен поглед към бъдещето и водене на скромен начин на живот.  Децата трябва да разказват за своята утопия, да си представят бъдещето, да развиват въображението си и да не се вторачват само в един елемент, а да обръщат внимание на всеки.

Обучението включваше посещения и наблюдения. Първата спирка бе в Сийда, в музея на северната народност – сами. Тези хора живеят с кредото: Не трябва да взимаш повече, отколкото ти е нужно! Екскурзоводката, която бе също сами, представи простичкия начин на живот, природосъобразен и насочен към съвместно съжителство с животни и птици. Културата на сами, облеклото, езиците се съхраняват и до днес. Всеки един от тази народност се гордее с принадлежността се към нея, пази езика си, изработва свои традиционни облекла и трудови пособия.

След музея групата посети професионалното им училище, в което се обучават ученици над 16 години, които сами подготвят пособията си за работа, намират съставящите ги елементи и ги изработва. Всичките стъпки са задължителни, така учениците се приучават към всекидневни необходими навици, ценят трудовите си умения и се стремят да ги усъвършенстват.

Особен интерес по време на обучението предизвика темата за  кръговата икономика, която трябва да измести линейната, защото устойчивото развитие означава устойчиво бъдеще, а за да се постигне общо такова, трябва да се възпитава икономическо, екологично и културно отношение у младото поколение. Приоритети в  кръговата икономика са преодоляване на свръхконсуматорството чрез рециклиране, споделяне, отдаване под наем. Всеки един от участниците направи тест, за да установи своя процент на консуматорство. Той е абсолютно приложим в училищна среда и дава реална представа на учениците за начина им на живот.

В края на деня участниците имаха невероятната възможност да наблюдават северното сияние – Aurora Borealis. „Да пресечеш полярната окръжност, да се докоснеш до културата на един суров народ, да стоиш под северното сияние и да осъзнаваш, че си една прашинка в тази необятна вселена, е най-емоционалното преживяване и най-мъдрият урок, който можеш да получиш!“ – споделят българските преподаватели.

Интересен момент бе посещението в училището в Ивало, което е отворило врати през 2022 г. В него се обучават ученици от 6 до 18 години.  Големите пространства без стени, дървеният материал, цветовите зони, свързани със сезоните на сами, много добре оборудваните зали, киносалонът, отличните условия за работа и на ученици, и на учители впечатлиха всички.

Внимание бе отделено и на биоразнообразието – загубата му и опасността за живота на хората.  Предложението бе учениците да се извеждат често сред природата, за да наблюдават всички живи форми, да говорят за тях, да разпознават застрашените видове и формират позиция. Говоренето за климата и промените трябва да бъде директно, без заобиколки, а с назоваването на нещата, но дозирано, без излишество от емоция, за да няма обратния ефект. „Трябва да научим децата да осъзнават, че в развитието има и напредък, и отстъпки.“- твърди Туови Ронкайнен.

Един от съществените моменти бе отбелязването на добрите новини с цел повишаване на мотивацията за опазване на природата и човечеството. Във всекидневието често се натрапват лошите новини, ето защо е важно в училище да се оформи кът за добри новини. Този подход съхранява оптимистичния поглед и увлича последователи.

Обучението във Финландия бе едно голямо предизвикателство, чрез което учителите осъзнаха, че трябва да се действа решително в обучението на младите хора, за да имат право на бъдеще!

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено  възгледите на авторите. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.

 

 

No Comments

Post A Comment