Приключи образователната мобилност на група ученици от три специалности от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” – гр. Сандански

На 19 ноември 2022 г. приключи образователната мобилност на 30 ученици от Земеделска професионална гимназия в Германия, придружени от техните ръководители. Гимназистите от 11б и 12б клас професия ,,Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”, 11в и 12в клас професия: ,,Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ проведоха своята двуседмична производствена практика във висококатегорийни хотели, заведения за хранене и развлечение в град Кемниц и опознаха трите най-големи града в провинция Саксония. Тази мобилност се осъществи по проект с договор № 2022-1-BG01-KА121-VET-000054011 ,което даде възможност на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” затвърди традицията си като престижното училище да изпраща свои възпитаници на практика в чужбина. Като дългогодишен партньор професионален център F+U Sachsen gGmbH, Саксония отново създаде отлични условия за работа, живот и културни забавления на всички участници в мобилността.
Дейностите на проекта имат за цел да подкрепят обучаемите в него в процеса на придобиване на ключови компетентности, с цел подобряване на тяхното личностно развитие и конкурентноспособност на европейския пазар на труда.
Практиката се проведе в периода от 07.11.2022 г. до 19.11.2022 г. в известни в гр. Кемниц хотели, заведения за хранене и развлечение, след като бяха сключени договори с тях: ,,Turmbrauhaus Chemnitz”, „C/O 56 Hotel Chemnitz”, ,, Hotel Feel Good Club ”, “Brazil OHG”, Hotel ,,Chemnitzer Hof”, ,,Seaside Residenz” Hotel, ,,Achat Hotel ” Zwickau, Business Hotel ,,Artes” , Hotel& Restorant Forsthaus Grüna, “Kellerhaus”, Hotel Alte Mühle, “La bouchée”, “HWK” Chemnitz.
Преди заминаването си гимназистите преминаха задължителна езикова подготовка, включваща ускорен курс по немски език, полагане на изпит и издаването на сертификат.
По време на 13 дневната практика, учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда, свързано със специалността им. В практиката бяха обхванати теми от здравословните и безопасни условия на труд, хранителните технологии, работа на рецепция на хотел , подреждане на конферентна зала, камериерско обслужване, приготвяне на местни специалитети и други. Това дава възможност след приключване на обучението си учениците да приложат придобитите умения на практика в България.
Наред с получените знания, усвоените умения и запознаването с новости в професията, гимназистите разбраха колко е важно да са дисциплинирани и точни, как протича един работен дел в реална среда и какво означава да са мотивирани да работят в екип.
По този начин успешно бяха постигнати поставените цели като: осъзнаване привлекателността на избраната професия, усъвършенстване на знанията им в сферата на тяхната професия и езикови компетентности, придобиване на личен опит за начина на живот в напреднала в своето развитие страна като Германия.
Благодарение на тази мобилност учениците развиват своите умения, по-добре да се справят с вземането на самостоятелни решения и до голяма степен преодоляват езиковата бариера. Така те чувстват, че са придобили европейско съзнание и в резултат на са по-мотивирани да учат през целия си живот.
По време на мобилността беше осъществяван мониторинг както от българска така и от немска страна, което даде възможност в края на дейностите да се направи оценка и да се сертифицира проведената производствена практика.
Освен шестчасовата си ангажираност в съответните заведения учениците участваха в спортни, а през уикендите и в културни мероприятия, за които благоприятства базата на организацията домакин и сътрудничеството и с други организации. През уикенда на първата седмица групата направи разходка из столицата на провинция Саксония – град Дрезден. Учениците и техните ръководители разгледаха и се снимаха пред Женската църква, която е напълно възстановена след разрушителните бомбардировки в края на Втората световна война. Денят продължи с разходка край река Елба и историческия център на града.
В края на втората работна седмица ученици и ръководители се забавляваха като играха заедно боулинг, а на следващия ден (в събота) групата посети и разгледа забележителностите на град Лайпциг, който е важен образователен и музикален център.
Всички ученици бяха впечатлени от точността и надеждността на транспортната система, качеството на стоките и услугите и спокойствието, което цари един неделен град в Германия.
Образователната мобилност, реализирана в гр. Кемниц, имаше важно въздействие върху учениците. Те развиха своите професионлни компетентности в областта на туризма и свободното време, контрол на качеството и безопасност на храни и напитки. Времето прекарано с техните немски колеги и наставници им помогна да се адаптират към междукултурните различия и да усвоят международна професионална терминология по професията. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

От участниците в мобилността

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

 

No Comments

Post A Comment