Среща на младшите посланици на европейския парламент в СОЛУН

На 01.04 в Солун се проведе международен форум на младшите посланици на Европейския парламент, организиран съвместно от Бюрата на Европейския парламент в София, Букурещ и Солун.
В събитието взеха участие общо 10 училища от България, Гърция и Румъния, измежду които и ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански. Всяко училище се представи с кратка презентация.
В първата половина на деня се обсъдиха наболели за Европа въпроси – климатичната криза, умственото здраве, Генерация Z и фалшивите новини.
Учениците имаха възможността да чуят изказванията на Роберта Мецола, Председател на Европейския парламент (онлайн), Стивън Кларк, отговорен за работата на всички Бюра на Европейския парламент (на живо), както и да участват в онлайн интерактивната презентация на Джакини Биселинк, Експерт по младежта към Европейския парламент.
През втората част от деня, срещата продължи с работилници, в които учениците от всички училища, разпределени в смесени групи, работиха по темите обсъдени в началото на деня.
В заключителната част на форума, на трибуната се изказаха румънски български евродепутати, а младшите посланици създадоха съдържание за социалните медии.
Ръководители на групата са г-жа Зарарева и г-жа Миндова!
Поздравления!

mde

No Comments

Post A Comment