ОТНОВО сме иноватори – изградихме фотоволтаична инсталация от 60kw

 

В 16.00 ч на 28 април 2023 година започна да функционира собствена фотоволтаична система в нашето училище – 60 kw в действие.

Нашата амбиция е да бъдем училище за бъдещето, да се стремим към опазване и съхраняване на природата около нас, да правим нещата чисто и отговорно, а усвояването на зелената енергия е един от добрите примери, чрез които показваме на нашите възпитаници колко е важно да сме едно цяло със заобикалящата ни природа, провокирайки в тях един по-различен интерес.

Вярваме, че доброто обучение е комбинация от страст за знания, даване на добър пример и посока към съвременни иновативни практики.Зелената енергия е концепция към гарантираното добро бъдеще. Светът бавно, но твърдо преминава към използването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и ние ще бъдем част от това бъдеще.

Изграждането на собствена фотоволтаична система ще помогне за електрозахранването на училището, като в същото време ще намалим генерирането на вредни емисии.

 

No Comments

Post A Comment