Ден на отворените врати 2023

Денят на отворените врати в ЗПГ е традиционна инициатива на училището, в която нашите ученици запознават кандидат-гимназистите от 4 основни училища, които са в 7-ми клас, с това, което могат да очакват, ако изберат ЗПГ като ново училище. Героите, които бяха пред обектива на камерите в този ден, бяха следните:

СНИМКИ

Учениците от 10А, 10Б и 11А клас запознаха седмокласниците с професията “Организатор на интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”. Те представиха тази професия, като посочиха, че тя дава основни познания в областта на икономиката и информационните технологии. Освен това, споделиха, че интензивно изучаване на английски език е също част от програмата с 18 часа седмично.

Според тях, най-важното в тази професия е, че знанията и уменията се придобиват чрез практически занимания, което ги прави по-трайни и лесни за усвояване. Работата по проекти, които комбинират създаването на фирма, на рекламни материали, лого и уебсайт за фирма, им дава увереност в собствените им способности и за практическите им умения в областта на икономиката, графичния и уеб дизайна.

Също така, участието в състезания и конкурси им помага да подобрят комуникативните си умения и способността за работа в екип. Те подчертават, че с търпение и последователност всичко може да се постигне и че единствено чрез опит в професията може да се разбере дали тя наистина ни харесва.

Учениците от 10В и 11Б клас разказваха за своите изяви в туристическата професия, специалност “Организация на туризма и свободното време”. Те посочваха, че комуникативните умения и творческото начало са основни за тази професия. За да създадат забавни игри и да забавляват хората са необходими талант и липса на притеснение пред публиката.

Важно е също да се научи да се разпознават емоциите на хората и да се развият емпатични и емоционални умения. В училището те имаха възможност да бъдат екскурзоводи, което е свързано с тази професия. Раздаваха и QR код, който 7-класниците могат да сканират и да получат допълнителна информация за всяка професия, както и брошури, директно от страницата на училището

Учениците от 11В клас представяха професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”. Те показаха своите лаборатории, уреди и инструменти, с които работят. Разказваха за опитите, които извършват и как протича процесът на проверка на качеството на храните и напитките.

За тях тази професия става все по-значима, тъй като без подходящо проверени продукти те не могат да бъдат продавани в магазините. Използваха и таблици, за да сравняват резултатите от своите опити и това дали отговарят на стандартите. Те подчертаваха, че в професията е важно да се имат знания в областта на химията и научни методи.

Учениците от 9Г клас представяха професията “Изпълнител на термални процедури”. Те показаха своята модерна лаборатория и 3D устройства за изучаване на анатомия и физиология, които им помагат в работата им с човешкото тяло.

Те обясниха, че за да разберат и приложат техниките в съответните процедури, които включват не само СПА терапии, но и лечебни методи, е важно да разбират структурата и функциите на тялото. Те също подчертаха, че малките признаци и физическите движения могат да разкажат много за болките и заболяванията и как да се помогне на хората в положителна насока.

Разбира се показахме и извънкласната дейност в ЗПГ – клубът по РОБОТИКА е един от многото в училището и успешно се е настанил на територията на СТЕМ център в ЗПГ показа как се създават проекти от нулата в областта на роботиката, а клубът по ЗАБАВНА Химия показа, че химичните опити в ЗПГ са забавни и интересни.

ФОТОГРАФИТЕ направиха много снимки. Успяхме да дакараме и трактор, и част от вас се повозиха ! Видяхте и нашата библиотека, може би и учениците, които се подготвят и учат допълнително немски, защото след 1 юли ще имат 2 седмици практика в ГЕРМАНИЯ.

СНИМКИ

Всички представени професии имат уникални характеристики и предимства.
Например, професията организатор на интернет приложения, специалност електронна търговия се отличава със своята комбинация от икономически и информационни технологии, които предоставят широк спектър от възможности за развитие. Наблягат също на проектната дейност и практиката като инструмент за обучение.
В сферата на туризма и свободното време, комуникативните умения и творческото начало са от изключителна важност. Умението да се създават забавни и иновативни програми, да се разбират емоциите на хората и да се комуникира ефективно е от съществено значение .
Професията на техник-технолог по качеството на храни и напитки изисква прецизност и експертен подход. Способността да се провеждат лабораторни изследвания, да се анализират данни и да се осигурява високо качество на продуктите са от решаващо значение за специалистите в тази сфера. Можеш да бъдеш и технически специалист, който се грижи за качеството на храните и напитките, и търси начини да ги подобрява.
Изпълнителите на термални процедури трябва да разполагат със специализирани знания в областта на анатомията и физиологията. Те са отговорни за разбирането на човешкото тяло и прилагането на подходящите процедури, които подобряват здравето и благополучието на хората.
Професия Спедитор-логистик също е комбинация от икономически и комуникационни умения. Набляга се на придобиване на знания в различни направления, защото да си успешен в областта на спедицията, означава да притежаваш разностранни знания и умения.
Във всички специалности се акцентира на насърчаване на иновативно мислене, сътрудничество в екип, аналитични умения и логическо мислене. Практическите упражнения и реални проекти водят до усвояване на основни принципи и навици, които обогатяват умствената и креативната способност на учениците. Подчертаваме важността на изследователската работа, участие в състезания и конкурси, които развиват комуникативни и предприемачески умения.Използваме съвременни учебни материали, лабораторно оборудване и компютърни програми, които ни помагат да подобрим качеството на образованието.
No Comments

Post A Comment