Проведе се четвъртата мобилност по проект с номер 2022-1-BG01-KA121-VET- 000054011

От 02.07.2023 до 16.07.2023 г. се осъществи четвъртата образователна мобилност по проекта “№: 2022-1-BG01-KA121-VET- 000054011, по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани”. Бенефициент е Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, а организацията домакин е F+U SACHSEN GGMBH, Германия. Участваха 16 ученици в 11 клас от професия „Икономист-информатик“ и 2 преподаватели – по икономика /Снежана Маламова/ и немски език/Мариана Михайлова/.  Учениците проведоха двуседмичната си производствена практика в естествена чуждоезикова и многокултурна среда в гр. Кемниц, Германия.

Единадесетокласниците се обучаваха в учебния професионален център F+U в Кемниц, Саксония. Учениците участваха в симулационна игра, с която усъвършенстваха своите умения и способности за предприемаческа инициативност и бизнес отговорност. Разпределени в четири виртуални фирми обучаемите успяха да генерират бизнес идеи, да определят необходимостта си от произвоствен капацитет в оборудване и работна сила, да инвестират в реклама, развитие на продукта и осъществяване на екологично произвоства, да определят бюджетните си приходи и разходи и да се реализират на конкурентният пазар.

Последният ден от първата седмица, икономистите представиха бизнес идеите си  чрез презентации, което е своеобразна демонстрация на получените знания и придобитите умения. Доказаха, че умеят да планират и правилно да ръководят една фирма. През втората седмица учениците участваха в други игри. Вземането на решение като екип и в стресови ситуации бе от изключителна важност. След изготвянето на СВ и длъжностна характеристика учениците проведоха интервюта за наемане на нови работници, след което изчисляваха заплатите им. Участието им в мобилността формира и разви умения като творческо мислене, предприемчивост, инициативност, упоритост, чувство за отговорност и умения за работа в екип.

С много емоции и впечатления учениците-икономисти участваха във обиколка на Индустриалния музей и Bundesbank в Кемниц.

Но наред с приятните емоции в обучението, имаха и прекрасни моменти в свободното си време -екскурзии, посещение на американско заведение от 50-те и др. Една от екскурзиите беше до Дрезден,  а други две до Лайпциг – из града и в зоогическата градина. И двата града имаха какво да предложат – от култура до история.

Всички участници получиха Декларация за придобити компетентности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass Mobility.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

 

 

No Comments

Post A Comment