Обучение на тема “8 практически казуса за управление на конфликти в класната стая“ по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000054011

В обявената от Европейската комисия година на професионалните умения приключи образователната мобилност на група учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” гр. Сандански по проект № 2022-1-BG01-KА121-VET-000054011. Тя се проведе в Центъра за квалификация на педагогически специалисти „Есмовия“ в испанския град Валенсия.

В периода от 16.07.2023 г. до 22.07.2023 г. в мобилността участваха четирима преподаватели по общообразователни предмети, които са и класни ръководители. В центъра на тяхното внимание бяха поставени теми, свързани с успешното управление на класната стая. Разгледани бяха инструменти и ресурси за разрешаване и намаляване на конфликти между учител – ученик – родител. Бяха описани разнообразни ситуации на сблъсък и неразбирателство между трите заинтересувани страни и се приложиха техники за практическо разрешаване на разногласията в класната стая.

     В добре организираните обучителни сесии, водени от вдъхновяващия лектор господин Хосе Фито Бартоломе, се даде възможност да се обмени опит и педагогически практики с останалите участници в квалификацията от Германия и Гърция. Обменът на идеи даде възможност за опознаване, взаимно обогатяване и по този начин и многократно мултиплициране ефекта на образователната мобилност.

Въпреки краткото време  на престой бяха посетени най-интересните места на Валенсия. В съзнанието на всеки от четиримата учители незабравими ще останат дългите разходки из улиците и площадите на този вечно пулсиращ град, в който модерното влиза в красив контраст с древното.

Проект № 2022-1-BG01-KА121-VET-000054011  предостави възможност  придобитите по време на образователната мобилност опит, знанията и уменията да се възприемат и управляват емоциите на учител – ученик – родител, за да се създава положителна дисциплина и да се намалят конфликтните ситуации в класната стая, да мотивират педагогическите специалисти при прилагането им  в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” гр. Сандански.

От участниците в мобилността: Виолета Петрова, Валерия Мицева, Катя Петкова, Маргарита Вангелова – Цветанова

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

 

No Comments

Post A Comment