40 ученици и учители от ЗПГ посетиха Европарламента

Учители и ученици от ЗПГ ‚Климент Аркадиевич Тимирязев‘ гр. Сандански посетиха Европейския парламент
Брюксел е град с много забележителности, с красиви и впечатляващи улици, паркове, площади и сгради. Всяка година хиляди туристи от цял свят решават да преминат многобройни километри само за да се полюбуват на красотите и да се докоснат до топлата атсмофера на белгийската столица.
Не е загадка обаче, че повечето от туристите отиват там с една основна цел – посещение на Европейския парламент. Това е една от най-величествените и изпълняващи много важна роля сгради. Европейският парламент е сърцето и домът на европейската демокрация. Представлява 450 милиона граждани от 27 страни членки на ЕС. Там ежедневно се говори на повече от 24 езика, като се въплащава европейското мото “Единство в многообразието”.
Тази година група ученици и учители от Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев”, гр. Сандански също имахме възможност да опознаем обединяващата Европа сграда отблизо. По програма ‚Посещения и мултиплициране на общественото мнение‘ група от 40 човека посетихме Европейския парламент, който ни остави безмълвни. Срещнахме се с г-н Асим Адемов, който е българки евродепутат и г-жа Есен Алиева, която ни посрещна и ни въведе в това приключение. В началото ни запозна с това какво представлява тази огромна сграда, каква роля извършва тя и как с времето е променила човечеството към по-добро – към мир.
Обясни ни също така, каква е структурата на европарламента и как работи той. Разбрахме, че членовете на ЕП разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург – в дванайсетте месечни сесии. Членовете на ЕП се обединяват в зависимост от политическата си ориентация, а не по националност, и упражняват своя мандат независимо.
В момента в Европейския парламент има осем политически групи. Те осигуряват своята вътрешна организация като избират председател (или двама съпредседатели при някои групи), бюро и секретариат. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност. Участието в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.
Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години. В момента, в ЕП има 785 членове от 27 държави, които представляват интересите на 492 милиона граждани. Броят на местата се разпределя пропорционално на населението на всяка страна. Така всяка държава-членка разполага с определен брой места, като максимумът е 99, а минимумът – 5. Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран.
След това видяхме и пленарната зала. Най-важната зала! Там се събират членовете на ЕП за пленарните сесии. Провеждат се значителни разисквания и гласувания, които имат силата да променят начина на живот на гражданите в Европейския съюз.
Разгледахме художествената колекция на парламента, където всяка държава членка има картина, която я представя. Със своето разнообразие, както на цветове и нюанси, така и на размери и стилове, художествената колекция остана в съзнанията ни и ще бъде там завинаги. Картината, която представя България е дело на Андрей Даниел, който има дългогодишен интерес към Еразъм и концепцията за хуманизма, като и двете са повтарящи се теми в картините му.
„Бреговете на Европа“ е картина, която изразява разбирането на художника за характера на европейската цивилизация. Въпреки че ги делят два века, Марко Поло и Еразъм Ротердамски седят заедно на една маса. Основите на европейските ценности могат да бъдат изразени чрез техните личности – търговецът и философът, смелият пътешественик и изследовател и мъдрият хуманист с прагматичен и ироничен ум. Мечтата на Андрей Даниел е този дух да се съхрани и занапред на нашия континент.
История, информация и интересни факти за всяка една страна получихме в Парламентариума. Може би това бе най-интересно и забавно преживяване, през което преминахме. Още щом пристигнахме, получихме персонален мултимедиен гид, в който 24-те официални езика бяха достъпни. Той е необходим за активиране на всяка една инсталация и ни показва задълбочена информация, както и произвежда аудио с помощта на високоговорител за поставяне в ухото. Този начин на запознаване със значимата история на членките бе наистина удобен и се харесва на всеки турист.
По инициатива на г-н Асим Адемов, който е член на комисията по земеделие, десет души от групата ни, имаха възможността да присъстват на заседанието на тази комисия и да се срещнат с председателя ù г-н Норбент Линс. За тях беше изключително вълнуващо да бъдат част от това събитие и да наблюдават гласуването на евродепутатите, свързано с бъдещето на земеделския сектор в Европейския съюз. Всички те се почувстваха като истински евродепутати, имайки възможността да са част от това заседание, да се докоснат до толкова значими хора и да научат за решенията, които се предлагат.
Посещавайки Европейския парламент, преминаващ през много различни емоции. И всичките тези чувства, цялата тази тръпка и вълнение правят преживяването неописуемо и незабравимо!
No Comments

Post A Comment