Заключително представяне на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000054011

На 25.08.2023 година, в град Сандански, беше организирана среща за отчитане и популяризиране на дейностите, свързани с проекта по Еразъм акредитация с договорен номер: 2022-1-BG01-KA121-VET-000054011. На събитието присъстваха учители от ЗПГ „Климент Тимирязев“, както и от сродните училища: ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ПГ по МСС гр. Разлог и ПГССХТ гр. ШУМЕН. Основната цел на срещата беше провеждането на дискусия и споделяне на мнения, впечатления и виждания от проведените мобилности.

Директорът на ЗПГ „Климент Тимирязев“, г-н Емил Терзийски, откри събитието с приветствие. След него, в сътрудничество с г-жа Мариана Михайлова, бяха представени мобилностите по проекта. Една от особеностите на тези мобилности беше тяхната уникалност – всеки от тях беше реализиран в различен период, с участието на учители и ученици в различни държави членки на Европейския съюз.

По проекта в Германия участваха 61 ученика придружавани от 7 учители, а в структурираните курсове в Испания 8 учители и в Германия също 8 учители.

  1. Първа мобилност: Ученици в Кемниц, Германия с партньор F+U Sachsen gGmbH, 06.11-20.11.2022 година.
  2. Втора мобилност: Ученици в Кемниц, Германия с партньор F+U Sachsen gGmbH, 19.03-02.04.2023 година.
  3. Трета мобилност: Ученици в Кемниц, Германия с партньор F+U Sachsen gGmbH, 02.07-16.07.2023 година.
  4. Четвърта мобилност: Teaching or training assignments с 8 учители в Кемниц, Германия с партньор F+U Sachsen gGmbH, 03-08.04.2023 година.
  5. Пета мобилност: Courses and training във Валенсия, Испания с партньор Esmovia, 09-15.07.2023 година – 4 учители.
  6. Шеста мобилност: Steam education and entrepreneurship във Валенсия, Испания с партньор Esmovia, 16-22.07.2023 година – 4 учители.

Този проект е съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

No Comments

Post A Comment