ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГРАД САНДАНСКИ С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

На 25.01.2024 година в град София се проведе първата транснационална среща по проект „3D Академия“ №2023-1-BG01-KA220-VET-000158373, в която участваха  представители на висши училища, професионални гимназии и водещи фирми в областта на 3D технологиите и онлайн обучението от Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Ирландия и България. Координатор на проекта е: Бизнес Информационен и Консултантски Център” (Association BICC – Sandanski) град Сандански.

Целта на този проект е да се разработи обучителна платформа за подготовка на специалисти за работа с 3D принтери въз основа на познаване и използване на основните принципи на 3D моделирането и 3D сканирането.

Участниците в срещата обсъдиха необходимостта от съществуването на такава работна и учебна среда и начините за нейното осъществяване. Стигна се до извода, че трябва да се създаде мост между академичното знание и професионалната подготовка, за да може бизнесът да разчита на компетенти кадри в областта на 3D технологиите.

No Comments

Post A Comment