Обучение на учители по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424

В рамките на проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424 по програма Еразъм+, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ осем представители на ЗПГ „Климент Тимирязев“- гр. Сандански взеха участие в едноседмично обучение в гр.Кемниц, Германия. Обучението се проведе в периода  01.04.2024 до 06.04.2024  и в него се включиха директорът г-н Емил Терзийски,  учителите – Венцислава Кочева, Ася Бакърджиева, Роза Иванова, Красимира Пановска, Костадин Митрев, Таня Георгиева и Александър Дерибанов.

Немската организация, партньор на нашето училище, Fuu-sachsen international е образователна институция с нестопанска цел, базирана в Кемниц, Германия, и признат доставчик на безплатни социални услуги. Заедно с различни партньори от Европейския съюз, Fuu-sachesen са реализирали над 450 проекта до 2013г. и над 165 до 2022г. Дейностите на организацията са в областта на професионалната подготовка и образование и продължаващото обучение.

Чрез участието в мобилността по проекта се запознахме с дуалната образователна система в Германия, с различните учебни програми и методи, системи за оценяване в професионалните училища и получихме насоки за водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение.

По време на престоя, посетихме IHK Chemnitz – образователна организация, която има 79 обекта в цялата страна и е член на германската индустриално-търговска камара. Представителят на IHK, за област Саксония, г-н Кристел,  ни представи дейността на организацията и начините за финансирането ѝ. Със своята презентация, той  ни запозна с предимствата и особеностите на дуалната система в професионалното образование. В момента служителите на IHK отговарят за около 70 000 компании-членове. Работата на IHK се фокусира върху организиране на практическо професионално обучение и отговорност за заключителни изпити, полагане на изпити на експерти, заверка на документи при външнотърговски сделки и други.

В програмата бе включено и посещение, с опознавателна цел, на основната сграда на организацията-домакин FUU-Sachsen. Г-н Гросман ни показа различните работилници, кабинети по икономика и бази за учебна практика. Той разказа за спецификите при работа с ученици със СОП,  учебните специалности, организацията на учебния и работния процес. Професиите, които предлага училището са най-различни, от гастрономия и хотелиерство, пекарство и сладкарство, до икономически дисциплини, флористика и др. Различните образователни програми в организацията помагат за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, които искат да се преквалифицират и реализират в дадена професия.

Изключително интересно беше посещението в медицинския кампус на FUU-sachsen, където г-жа Симона Пич, лектор в кампуса,  представи информация свързана със здравните професии, които предлага организацията. В училището се изучават различни специалности като медико-техническа помощ, радиология, медицински грижи, парамедицина и др. Впечатляваща беше съвременната материална база, модерната специализирана апаратура и цялостната учебната среда, която е много близка до реалната медицинска практика.

По време на курса научихме за междуродните проекти, в които участва FUU-Sachsen. Темата ни представи г-жа Лиза Склотиг. Тя поясни, че организацията има множество партньори от цял свят и в сътрудничество с тях, управлява така наречения подготвителен колеж, за да подготви бъдещи чуждестранни студенти за придобиване на квалификации за прием в университет. Част от дейността на FUU-Sachsen   включва планиране и реализиране на курсове, семинари и образователни проекти с партньори в страната и чужбина.

Интересен факт свързан с обучението на учениците, е че те получават заплащане в различен размер по време на своята практика. Сумата, която получават по време на цялото обучение, нараства с всяка следваща година.

Имахме възможността да видим някои от основните забележителности в града. Посетихме природонаучния и индустриалния музей в Кемниц, където се запознахме с много интересни факти свързани с историята на града и културата на немците.

В последния ден от нашия престой получихме сертификатите  Europass mobility, които удостоверяват придобитите опит, знания и умения по време на обучението.

Ставайки част от образователната мобилност, реализирана в гр. Кемниц,  разбрахме че FUU-sachsen предлага отлични условия за интензивно обучение, за комуникация с участници от други нации, както и за почивка. Насладихме се на обширна програма за разглеждане на културни забележителности и получихме много полезни нови знания за професионалното образование.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА.

 

No Comments

Post A Comment